Rekonstrukcija igrališta - 3.dio

Na pojedinim dijelovima travnjaka, zbog ekstremnih vrućina, nije niknula trava. Zbog toga smo krenuli s postavljanjem busenova trave tj. kocki trave u nadi da ćemo na taj način ubrzati dovršetak travnjaka i da  naši igrači mogu igrati pred domaćom  publikom i našim vjernim navijačima. 

Galerija